Ingrid Vandaele
Geboren in én mijn hart verloren aan Gent mag ik mezelf wel een echte Gentenaar noemen.

Na de middelbare school aan het atheneum Wispelberg studeerde ik af als regentaat in de lichamelijke opvoeding.

Door de crisis in de jaren '80 startte ik in 1982, na enkele korte vervangingen in het onderwijs, als sportverantwoordelijke bij VFG, de socio-culturele organisatie voor personen met een handicap, van Bond Moyson én in 1997 werd ik provinciaal verantwoordelijke van VFG. In 2006 ging ik een nieuwe uitdaging aan en ging als teamcoördinator dienstencheques, bij vzw Thuishulp, aan de slag, waar ik nog steeds werkzaam ben.

Het sociaal engagement dat ik vind in mijn job, kan ik verder zetten als OCMW-raadslid. Ik werd de voorbije jaren getroffen door het grote aantal gezinnen in Gent dat in armoede leeft en met een beperkt inkomen, zoals het leefloon, moeten overleven.

Als ondervoorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, heb ik bij het beoordelen van de dossiers steeds geprobeerd op een eerlijke, humane, maar ook rechtvaardige wijze, mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. De voortdurende inzet en de gedrevenheid van het beleidsteam, de maatschappelijk assistenten, tolken, medewerkers van de welzijnsbureaus en administratie, hebben ervoor gezorgd dat ik mijn hart voorgoed aan het OCMW heb verloren.

Naast de sociale dienst heeft het OCMW nog een pijler ouderenzorg en het ziekenhuis Jan Palfijn. Ook daar ontmoet ik medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de minderbedeelde medemens. Via mijn politiek mandaat probeer ik mijn steentje bij te dragen tot een solidair Gent.

Daarnaast engageer ik me voor Logo Gezond + omdat ik preventie zie als een belangrijke stap naar een goede gezondheid voor alle burgers.

Tot slot ben ik een actief bestuurslid binnen de wijkclub Jean Jaurès en kunstenaarscollectief De-Klaproos.

Om mijn conditie op peil te houden maak ik zoveel mogelijk gebruik van de fiets en draag ook zo mijn steentje bij voor een beter leefmilieu. Maar ik laat me ook graag verleiden tot het spelen van een computerspelletje of een game op de Wii.
Stacks Image 181
Made with Rapidweaver on a Mac
Stacks Image 140
Stacks Image 141
Stacks Image 145